UtrechtNieuwsbord.nl
  1. 8 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Veere

8 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Veere

Utrecht - Burgemeester Schouwenaar reikte op vrijdag 26 april tijdens de lintjesregen acht Koninklijke Onderscheidingen uit aan: De heer F. (Frank) Bouman uit Gapinge De heer J. (Han) Lobbezoo uit Serooskerke Mevrouw J. (Ankie) Lobbezoo-Pouwer uit Serooskerke Mevrouw B.E.A. (Bea) van der Meer uit Veere Mevrouw C. (Caroline) Geelhoed-Stroo uit Zoutelande De heer J. (Koos) Goedegebuur uit Aagtekerke De heer P.I.H. (Peter) Sneltjes uit Grijpskerke De heer W.A. (Wim) van Wallenburg uit Domburg De burgemeester startte om 10.30 uur in het Stadhuis van Veere waar zij vier Koninklijke Onderscheidingen heeft uitgereikt aan: De heer F. (Frank) Bouman uit Gapinge, Ridder in de Orde van Oranje Nassau De heer Bouman is van 1995-2020 penningmeester, voorzitter en vice-voorzitter van de Oranjevereniging Gapinge geweest. Sinds 2010 is de heer Bouman bestuurslid van de ACP. Hij was onder andereBondsbestuurslid, lid van de regionale raad Zeeland/West-Brabant en voorzitter van de stichting voor leden en coalitie voor veiligheid. Momenteel vertegenwoordigt hij de ACP in de Algemene Ledenvergaderingen van de Coalitie voor Veiligheid, een coalitie van vakbonden in het veiligheidsdomein. Van 2014-2023 was de heer Bouman bestuurslid en vice-voorzitter van de Stichting Strandexploitatie Veere. Van 2012- 1 januari 2024 was hij lid van de bondsraad van de ANWB. Ook was de heer Bouman lid van diverse commissies binnen de ANWB. Zo was hij voorzitter van de afdeling Zeeland van de Bondsraad, lid van de raad van advies en lid van verschillende themagroepen. De heer J. (Han) Lobbezoo uit Serooskerke, Lid in de Orde van Oranje Nassau De heer Lobbezoo is sinds 1970 actief als vrijwilliger voor de protestantse gemeente Serooskerke. Zo is hij actief geweest als leider van diverse jeugdclubs, leider van het jongerenkoor, redacteur van het jeugdwerkblad, actief betrokken bij de catechese en jeugdouderling. Daarnaast was hij lid en vice-voorzitter van de kerkenraad. Op dit moment is de heer Lobbezoo secretaris van de beroepingscommissie en coördinator en regisseur van diverse musicals. De heer Lobbezoo is een aantal keer per jaar vervangend predikant, lid van de cantorij en organiseert de kerstwandelingen die samen met de basisschool worden georganiseerd. Van 1972-2020 was de heer Lobbezoo actief voor Voetbalvereniging Serooskerke. Zo was hij leider van diverse jeugdelftallen en het eerste elftal. Ook was hij trainer van het dameselftal. De heer Lobbezoo was oprichter en voorzitter van de jeugdcommissie, voorzitter van de jubileumcommissie en daarnaast zeer actief voor diverse andere commissies binnen deze voetbalvereniging. Ook was hij redacteur van de Poortbrief en daarnaast ook van het clubblad. De heer Lobbezoo was Omroeper bij wedstrijden van het eerste elftal en heeft zich ingezet als Scheidsrechter. Van 1989-2022 was de heer Lobbezoo actief voor de toneelvereniging Serooskerke waar hij verschillende bestuursfuncties heeft bekleed. Ook was hij van 1995-2003 vrijwilliger bij de noodopvang van asielzoekers. Sinds 2013 is de heer Lobbezoo voorzitter van het koor Capella Veerensis” Ook verzorgt hij rondleidingen door de synagoge in Middelburg, is hij secretaris van de wereldwinkel in Serooskerke en gaat hij mee als vrijwilliger bij reizen van de Zonnebloem. Tenslotte is de heer Lobbezoo actief als vrijwilliger bij het oude Brandspuithuis” in Serooskerke. Veel van dit vrijwilligerswerk doet de heer Lobbezoo samen met zijn echtgenote, mevrouw Lobbezoo-Pouwer. Ook zij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding. Mevrouw J. (Ankie) Lobbezoo-Pouwer uit Serooskerke, lid in de Orde van Oranje Nassau Mevrouw Lobbezoo is sinds 1974 actief voor de Protestantse gemeente Serooskerke. Zij is actief betrokken geweest bij het verzorgen van de kindernevendienst, het clubwerk en heeft zich in totaal 16 jaar ingezet als Diaken. Ook was zij voorzitter van de Diaconie en namens de diaconie lid van het Moderamen en assesssor van de classis Middelburg. Ook was mevrouw Lobbezoo pastoraal medewerker en lid van de Cantorij. Van 1995-2003 was mevrouw Lobbezoo vrijwilliger bij de noodopvang van asielzoekers. Van 2013-2017 was mevrouw Lobbezoo bestuurslid bij de Christelijke vrouwenvereniging De Passage. Ook is zij vrijwilliger bij het Oude Brandspuithuis” in Serooskerke, actief voor de Wereldwinkel en vrijwilliger tijdens de dorpentocht van Terre des Hommes. Veel van dit vrijwilligerswerk doet mevrouw Lobbezoo samen met haar echtgenoot. Ook hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding. Mevrouw B.E.A. (Bea) van der Meer uit Veere, Lid in de Orde van Oranje Nassau Mevrouw Van der Meer verleent sinds 1994 intensieve mantelzorg aan haar moeder. Naast zorg voor de praktische huishoudelijke zaken onderhoudt zij de contacten met zorgverleners en gaat mee naar doktersafspraken. Ook draagt zij zorg voor de financiële administratie. Mevrouw Van der Meer heeft hierdoor minder kunnen werken dan zij zou willen en haar eigen beroep (vrachtwagenchauffeur) niet uit kunnen oefenen. Inmiddels kan dit wel, maar nog steeds verleent zij intensieve mantelzorg aan haar moeder. Van links naar rechts de heer Bouman, mevrouw Lobbezoo, de heer Lobbezoo, mevrouw Van der Meer en burgemeester Schouwenaar. De burgemeester reikte om 12.30 uur vier Koninklijke Onderscheidingen uit op Landgoed Overduin in Oostkapelle aan: Mevrouw C. (Caroline) Geelhoed-Stroo uit Zoutelande, Lid in de Orde van Oranje Nassau Mevrouw Geelhoed heeft zicht van 1990-2018 ingezet als lid van het comité Unicef Walcheren. Zij was verantwoordelijk voor het verkooppunt van Unicef artikelen voor Zoutelande en omstreken. Van 2000-2007 was mevrouw Geelhoed initiatiefnemer en voorzitter van de avondvierdaagse in Zoutelande. Dat deed zij vanuit haar bestuursfunctie bij gymnastiekvereniging Willibrord in Zoutelande. Naar schatting tussen 1997-2005 is mevrouw Geelgoed penningmeester van gymnastiekvereniging Willibrord geweest. Van 2006-2011 was mevrouw Geelhoed penningmeester van Schaats- en skeelerclub De Poel. Sinds 2018 is mevrouw Geelhoed lid van de commissie Welzijn Zoutelande van de Stichting Welzijn Veere. Mevrouw Geelhoed is initiatiefnemer en organisator van fietsen voor actieve senioren”. Acht keer per jaar wordt er een fietstocht georganiseerd. Mevrouw Geelhoed zet de tochten uit en begeleidt de groep. Tenslotte organiseert mevrouw Geelhoed één keer per jaar de zogenaamde Lichtjesroute door Zoutelande. Deelnemers lopen langs verlichte huizen een speurtocht. De heer J. (Koos) Goedegebuur uit Aagtekerke, Lid in de Orde van Oranje Nassau De heer Goedegebuur is organist en lid van de bouwcommissie van de Gereformeerde Gemeente Melissant geweest. Ook was hij actief als jeugdleider en heeft hij zich ingezet voor de bouwcommissie van de pastorie van de gereformeerde Gemeente Dirksland. Daarnaast heeft hij geholpen bij de oprichting van kringloopwinkel het Loodsje. Ook was hij actief tijdens verkoopdagen en zeer nauw betrokken bij de aankoop van een pand en de verbouwing daarvan. Van 1982-1990 was de heer Goedegebuur secretaris van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Dirksland. Van 1996-2003 was de heer Goedegebuur voorzitter van de Stichting Hulp Christenen Roemenië. Ook was de heer Goedegebuur van 2001-2013 bestuurslid en vrijwilliger van Stichting de Volharding. Deze stichting staat gedetineerden bij en heeft een Christelijke inslag. Sinds 2016 is de heer Goedegebuur vrijwilliger in De Gouwstraat, een inloop- en bijbelhuis in Rotterdam waar iedereen welkom is voor een praatje, een kop koffie of een bemoedigend woord. Tenslotte is de heer Goedegebuur sinds 2019 actief bij kringloopwinkel Ramsjburg in Middelburg. De heer Goedegebuur zet zich in als bestuurslid en dagverantwoordelijke voor deze kringloopwinkel. De heer P.I.H. (Peter) Sneltjes uit Grijpskerke, Lid in de Orde van Oranje Nassau De heer Sneltjes heeft in zijn geboorteplaats Utrecht natuurclubs voor kinderen en een knotgroep (voor het knotten van wilgen) geleid. Ook zette hij een archief voor de wijk Lunetten op. Daarnaast gaf hij adviezen over geveltuinen en nestkasjes en zette hij een groenbeheergroep op. Deze groep ontfermde zich over een aantal kwetsbare en waardevolle graslanden. Die inzet voor de gemeente Utrecht werd beloond met de Maartenspenning van de gemeente Utrecht. In 2000 verhuisde de heer Sneltjes van Utrecht naar Grijpskerke. Hij werd vrijwilliger bij het overzetten van padden in het voorjaar langs de Domburgseweg bij landgoed Hoogduin. In 2003 werd de heer Sneltjes secretaris van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging voor veldbiologie (KNVV). Samen met anderen heeft hij zich ingezet voor het behoud van de populatie rugstreeppadden in het Molenwaterpark in Middelburg. Dankzij deze inzet werd in 2014 de werkgroep Amfibieën en Reptielen opgericht om zo deze bedreigde dieren te beschermen. De heer Sneltjes werd voorzitter van deze werkgroep. Bij de inrichting van het Molenwaterpark heeft de gemeente Middelburg rekening gehouden met de populatie van de rugstreeppad. In 2002 heeft de heer Sneltjes jeugdnatuurclub de Vleermuis” opgericht. Wekelijks zet hij zich in om kinderen van 7 tot en met 12 jaar te laten kennismaken met de natuur. De heer Sneltjes heeft zijn kennis daarnaast ook ingezet voor de aanleg van het Molenwaterpark in Middelburg, het Dorpsbos in Grijpskerke en bij de bescherming van padden bij Landgoed Hoogduin in Domburg. De heer W.A. (Wim) van Wallenburg uit Domburg, Lid in de Orde van Oranje Nassau In 1987 werd de heer Van Wallenburg dirigent van harmonie Voorwaarts uit Koudekerke. Daarnaast is de heer Van Wallenburg actief geweest als voorzitter van deze harmonie. Op dit moment is de heer Van Wallenburg actief als 2e dirigent, lid van de concertcommissie en actief als vrijwilliger bij diverse activiteiten van Harmonie Voorwaarts. Van 1999 tot 2012 was de heer Van Wallenburg dirigent van brassband Crescendo uit Oostkapelle. Sinds 2012 is de heer Van Wallenburg 2e dirigent, lid van de voorbereidingscommissie voor de jaarlijkse uitvoering en betrokken als vrijwilliger bij de concerten van Crescendo. Van 2008-2020 was de heer Van Wallenburg actief als bestuurslid en concert coördinator van de Reünisten Matrozen Kapel. Sinds 2017 is de heer Van Wallenburg actief als vrijwilliger op de buurtbus en sinds 2023 is hij chauffeur bij vervoer voor mensen van de dagbesteding van de SVRZ. Van links naar rechts mevrouw Geelhoed, meneer Van Wallenburg, burgemeester Schouwenaar, meneer Goedegebuur en meneer Sneltjes. De gemeente Veere is altijd op zoek naar mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de maatschappij Aanvragen voor uitreiking van een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag in 2025 (lintjesregen) moeten voor 1 juli 2024 worden ingediend bij de burgemeester van Veere. Meer informatie hierover staat op onze website op de pagina Koninklijke onderscheiding,lintje . Het formulier met bijbehorende informatie is ook te vinden op www.lintjes.nl(externe link) . Als inwoners een lintje aanvragen voor een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid, dan kan het beste eerst contact opgenomen worden via 0118-555444 of mailen naar onderscheidingen@veere.nl . Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op WhatsApp Print deze pagina Mail URL van pagina: 8 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Veere...

Lees het volledige artikel bij Gemeente Veere.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Picture of Redactie utrechtnieuwsbord.nl
Redactie utrechtnieuwsbord.nl

Nieuws door Gemeente Veere. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten